Omistautunut mies

Selitys Ray Aguilera -ilmiöön,

Kirj. Robert Thompson *

Voidaksemme ymmärtää Ray Aguileraa, kaksi avainsanaa on määriteltävä.

Ensinnäkin, sanan dedicate (=pyhittää, omistaa, antautua) määritelmä. American Heritage Dictionaryn mukaan:

1. Panna sivuun erityistä tarkoitusta varten.

2. Sitoutua täysin johonkin; omistautua.

3. Varustaa omistuskirjoituksella (esim. kirja) jollekulle.

Toiseksi, sanan phenomenon (=ilmiö) määritelmä. Jälleen American Heritage Dictionaryn mukaan:

1. Tapahtuma tai tosiasia, jonka voi havaita aistein.

2. a. Epätavallinen tosiasia tai tapahtuma.

    b. Äärimmäisten ominaisuuksiensa tai saavutustensa vuoksi poikkeava henkilö.

Kolmen ensimmäisen vuoden aikana "taipaleellaan" Ray kohtasi lukuisia esteitä, joista jokaisen hän haastoi ja voitti samalla, kun hänen kristityn vaelluksensa vahvistui siinä tiedossa, että hänet oli valittu hyvin erityistä tarkoitusta varten.

Vailla muodollista raamattukoulutusta tai mitään aiempaa teologista kiinnostusta, muuta kuin halu olla hyvä kristitty, Ray on hyväksynyt elämänsä suurimman vastuun. Kritiikki johtajien taholta seurakunnan sisällä, ystävien ja tuttavien epäusko sekä hänen omat epävarmuuden tunteensa ihmisenä eivät ole saaneet Rayta luopumaan tehtävänsä päätökseen saattamisesta. Ja ikään kuin nämä syyt eivät vielä olisi olleet tarpeeksi, saamaan Rayn luopumaan työstään, hänen yllään oli myös jatkuvia taisteluja ja koetuksia henkimaailman taholta. Sillä Rayn taistelut, Jumalan puolesta, olivat paholaista vastaan, häntä, joka ei koskaan nuku (Ef. 6:12). Sen tähden Rayn valppaus näiden asioiden suhteen vaatii viikoittaista, päivittäistä ja jokahetkistä huomiota.

Ray vakuuttaa, ettei ole profeetta, silti hän vastaanottaa profetioita. Hän ei ymmärrä symboliikkaa, silti hän saa näkyjä ja symboleita. Häneltä puuttuu raamatullinen asiantuntemus, silti häntä kehotetaan käyttämään Raamattua. Hän ei tavoittele korkeaa asemaa seurakunnan sisällä, silti hän haastaa ne, joilla on valtaa ja kyseenalaista mainetta. Hän inhoaa radikalismia ja vallankumouksellisuutta, silti hänen työnsä on radikaalia ja vallankumouksellista sekä aatteeltaan että muodoiltaan.

Rayn elämä vaikuttaa monimutkaiselta, levottomalta ja sotkuiselta toisinaan. Siitä huolimatta hän on pysynyt tehtävässään ja pyrkinyt kohti niitä päämääriä, jotka Jumala on hänelle asettanut: "Kirjoita kaikki ylös, laita se kirjan muotoon ja levitä sanaa ympäri maailman." Näin on Rayn käsketty tehdä sekä uskoa ehdoitta Jumalan kykyyn avata ovia ja hankkia yhteyksiä varmistamaan tämän voimallisen projektin menestyksekäs loppuunsaattaminen.

Ray on omistautunut mies. Hänet on erotettu muista, Jumalan toimesta, erityistä tarkoitusta varten. Hän on antautunut ja täysin sitoutunut työhönsä. Hän on uhrannut kaiken kirjoittaakseen kirjan, ei kirjaa Jumalasta, vaan kirjan Jumalalta.

Tämä ei ole kirja Rayn elämästä, hänen uskomuksistaan tai edes hänen kokemuksistaan. Tämä on kirja muutoksesta, tämä on kirja oivalluksista, tämä on kirja paluusta takaisin Jumalan luo. Ray kokee, että seurakunnassa on häiriötekijöitä. Hän toivoo, että tämä kirja saisi aikaan muutoksen, joka olisi positiivinen kaikille, niin kristityille kuin ei-kristityillekin. Ja ennen kaikkea Ray haluaa nähdä muutoksen seurakunnassa.

Rayn edessä on taival vasten ylämäkeä. Hän kokee itsensä uhatuksi ja pelotelluksi seurakunnan johtajien taholta sen vuoksi, mitä hän on kirjoittanut. Mutta täsmälleen se, mitä hän on kirjoittanut ja levittänyt, tulee olemaan asia, joka tuo tarvittavan muutoksen. Pakkokeinot, väkivalta ja radikaalit toimet eivät ole katalyytti muutokseen. Kirjoitettu sana, vain ja ainoastaan Jumalan sana, on tarpeeksi tuomaan maailmanlaajuinen muutos seurakuntaan.

Suurin muutos seurakunnassa tapahtui 1500-luvulla Martti Luther -nimisen teologin toimesta. Hän kyseenalaisti katolisen kirkon uskonopilliset käytännöt. Hän oli tuottelias kirjailija ja karismaattinen puhuja. Saksalaiset 1520-luvulla olisivat nousseet rajuun kapinaan tai ryhtyneet radikaaleihin toimiin, mikäli Luther olisi ehdottanut sensuuntaista toimintatapaa. Sitä vastoin hän kuitenkin kirjoitti ja julkaisi Jumalan sanaa. Jumalan sanaa levittivät yksilöt, jotka verkostoituivat haastaen olemassa olevan kirkon auktoriteettiaseman. Martti Luther tiesi, että Saatana voisi käydä hyökkäykseen yksilöitä vastaan, mutta kun Jumalan työtä tehdään, sanan levittämisen kautta, se on hyvin tuskallista paholaiselle.

Ray Aguilera ei ole teologi. Siitä huolimatta hän levittää Jumalan sanaa täsmälleen, niin kuin häntä on opastettu. Hän kokee jumalallista väliintuloa näkyjen ja tapahtumien kautta. Hän nauhoittaa ja dokumentoi jokaisen tapauksen omin sanoin, omalla tyylillään. Ray ei ole kirjailija, joten hän kirjoittaa kaiken, niin kuin keskustelisi ystävänsä kanssa. Rayn työ on henkilökohtaista, ei kaupallista hyötyä tavoittelevaa, ja kirjoitettu jokaiselle, niin kristitylle kuin ei-kristityllekin.

Rayn elämäntehtävä on yksinkertainen: viedä Jumalan sanaa jokaiselle. Omistautumisensa kautta hän on saavuttamaisillaan juuri tämän kyseisen tavoitteen. On ilmiömäistä, että Rayn kirjoituksia, vaikka ne ovatkin epätäydellisiä, luetaan ja levitetään kautta Yhdysvaltojen ja ulkomaiden. Niiden osia ja palasia sirotellaan kaikkialle maailmaan. Kun tämä työ on valmis, se tulee olemaan kaikkien saatavilla, sillä Jumalan tahto on, että kaikki lukisivat Jumalan sanaa.

* Robert Thompson on opettaja/historioitsija, joka kertoi, että Herra antoi hänelle lukuisia unia ja levottomia öitä asettaen taakaksi kirjoittaa tämä johdantoteksti raamatunlauseita käyttäen.


e-mail: Ray@prophecy.org
Jos tahdot auttaa tämän palvelustyön tukemisessa, paina tästä

tai kirjoita osoitteeseen: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Tilataksesi profetiakirjoja, Paina Kirjan kuvaa

Mikäli haluat tukea palvelustyötämme ostamalla maalauksen, Paina tästä.

YouTube -taidevideo

Nähdäksesi Raymond Aguileran taidetta, Paina tästä

Copyright © 1989-2009, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) All Rights Reserved