Päivittäinen ehtoollinen

1. Lukekaa raamatunkohtia tai rukoilkaa.

2. Katukaa syntejä.

3. Murtakaa leipää (Jeesuksen Kristuksen ruumis) Isä Jehovan, Pojan, Jeesuksen Kristuksen Nasaretilaisen, ja Pyhän Hengen, neuvonantajan nimeen.

4. Lukekaa raamatunkohtia tai rukoilkaa.

5. Juokaa viiniä tai rypälemehua (Jeesuksen Kristuksen veri) Isä Jehovan, Pojan, Jeesuksen Kristuksen Nasaretilaisen, ja Pyhän Hengen, neuvonantajan nimeen.

6. Lukekaa raamatunkohtia, rukoilkaa tai laulakaa.

Ehtoollisen raamatunlauseita

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen vuonna 1992 käyttöön ottaman suomennoksen mukaan:

1 Kor. 11:24 kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi: "Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni."

1 Kor. 11:25 Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin siitä juotte, tehkää se minun muistokseni."

1 Kor. 11:26 Niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te siis julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kun hän tulee.

1 Kor. 11:27 Niinpä se, joka arvottomalla tavalla syö tätä leipää ja juo Herran maljasta, tekee syntiä Herran ruumista ja verta vastaan.

1 Kor. 11:28 Jokaisen on tutkittava itseään, ennen kuin syö tätä leipää ja juo tästä maljasta.

1 Kor. 11:29 Se, joka syö ja juo ajattelematta, että kysymys on Kristuksen ruumiista, syö ja juo itselleen tuomion.

1 Kor. 11:30 Sen vuoksihan teidän joukossanne on paljon heikkoja ja sairaita ja monet ovat jo nukkuneet pois.

1 Kor. 11:31 Jos me itse tutkisimme itseämme, emme joutuisi tuomittaviksi.

1 Kor. 11:32 Rangaistessaan Herra kuitenkin kurittaa meitä, jotta meitä ei yhdessä maailman kanssa lopullisesti tuomittaisi.

1 Kor. 11:33 Veljeni, kun siis kokoonnutte aterioimaan, odottakaa toisianne.

1 Kor. 11:34 Se, jolla on nälkä, syököön kotonaan, jotteivät kokoontumisenne tuottaisi teille rangaistusta. Muusta annan ohjeet sitten kun tulen.

*******************************************************************************

Luuk. 22:15 Hän sanoi heille: "Hartaasti olen halunnut syödä tämän pääsiäisaterian teidän kanssanne ennen kärsimystäni.

Luuk. 22:16 Sillä minä sanon teille: enää en syö pääsiäisateriaa, ennen kuin se saa täyttymyksensä Jumalan valtakunnassa."

Luuk. 22:17 Hän otti käsiinsä maljan, kiitti Jumalaa ja sanoi: "Ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne.

Luuk. 22:18 Minä sanon teille: tästedes en maista viiniköynnöksen antia, ennen kuin Jumalan valtakunta on tullut."

Luuk. 22:19 Sitten hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: "Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni."

Luuk. 22:20 Aterian jälkeen hän samalla tavoin otti maljan ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne.

*****************************************************************************

Matt. 26:26 Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: "Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini."

Matt. 26:27 Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa, antoi heille ja sanoi: "Juokaa tästä, te kaikki.

Matt. 26:28 Tämä on minun vereni, liiton veri, joka kaikkien puolesta vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi.

Matt. 26:29 Ja minä sanon teille: tästedes en maista viiniköynnöksen antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon uutta viiniä teidän kanssanne Isäni valtakunnassa."

Matt. 26:30 Laulettuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle.

*****************************************************************************

Mark. 14:22 Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: "Ottakaa, tämä on minun ruumiini."

Mark. 14:23 Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa ja antoi heille, ja he kaikki joivat siitä.

Mark. 14:24 Hän sanoi: "Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan kaikkien puolesta.

Mark. 14:25 Totisesti: minä en enää maista viiniköynnöksen antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon uutta viiniä Jumalan valtakunnassa."

Mark. 14:26 Laulettuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle.


e-mail: Ray@prophecy.org
Jos tahdot auttaa tämän palvelustyön tukemisessa, paina tästä

tai kirjoita osoitteeseen: Raymond Aguilera, PO Box 20517, El Sobrante, CA. 94820-0517, USA.

Tilataksesi profetiakirjoja, Paina Kirjan kuvaa

Mikäli haluat tukea palvelustyötämme ostamalla maalauksen, Paina tästä.

YouTube -taidevideo

Nähdäksesi Raymond Aguileran taidetta, Paina tästä

Copyright © 1989-2009, Raymond Aguilera, Prophecy.org (sm) All Rights Reserved